Králi nemôžu aktívne zasiahnuť pri postupe pešiakov