Veža ako matujúca figúra

Cieľom šachovej partie je zmatovať súperovho kráľa. Mat proti samotnému kráľovi možno dať iba dámou alebo vežou. Tieto figúry sa vyznačujú tým, že pohyblivosť súperovho kráľa obmedzujú absolútne (t.j. po čiernych i bielych poliach súčasne). Pozrime si dg001.
fen: 4k3/8/8/R7/8/8/8/8 w - - 0 1

Čierny ‚Ke8 je obmedzovaný bielou vežou horizontálne - nemôže sa dostať cez 5. radu. Takéto obmedzenie pohyblivosti nedosiahne ani strelec, ani jazdec, preto tieto figúry nemôžu samotného kráľa zmatovať (pravdaže, bez pomoci ďalších figúr). Biela veža so súčinnosťou svojho kráľa je schopná matovať. Pozrime si takéto matové vedenie. Z metodického hľadiska je najvýhodnejšie začať s postavením, v ktorom sa súperov kráľ nachádza už na kraji šachovnici

fen: 4k3/8/8/R7/8/8/8/4K3 w - - 0 1

dg002: Metodicky najlepšie je 1. Va7 ( nedovoľuje uniknúť súperovmu kráľovi cez 7. radu). V ďalšom priebehu sa biely kráľ približuje na 6. radu. Napr. 1. .. Kd8 2. Ke2 Kc8 3. Ke3 Kb8 Pozor! Je napadnutá biela veža! 4. Vh7 Kc8 5. Ke4 Kd8 6. Ke5 Ke8 6. Ke6 Viď dg002-1.


fen: 4k3/7R/4K3/8/8/8/8/8 b - - 0 1

dg002-1: Cieľ je dosiahnutý. Biely kráľ je na 6. rade. Na-stáva fáza matovania: Napr.
a) 6. .. Kf8 7. Va7! Správne vedenie! Snažme sa o to, aby do opozície vstúpil súperov kráľ! 7. .. Kg8 (Ke8 8. Va8 mat) 8. Kf6! Kh8 9. Kg8 Kg6 10. Va8 mat.
b) 6. .. Kd8 7. Vg7! Kc8 8. Kd6 Kb8 9. Kc6 Ka8 10. Kb6 11. Kb8 Vg8 mat.


fen: 5k2/6R1/4K3/8/8/8/8/8 w - - 0 1

dg003: Z poučky: "Vynúť vstúpiť do opozície súperovho kráľa", nachádzame správny postup: 1. Vg1! Ke8 2. Vg8 mat.

Na záver postavenie s čiernym kráľom v strede šachovnice (dg004).


fen: 8/8/8/8/8/3k4/8/1R2K3 w - - 0 1

dg004: Skôr, ako začneme súperovho kráľa odtláčať na kraj šachovnice, zvoľme si v duchu najvhodnejší - najbližší kraj šachovnice. V našom prípade je vhodné určiť ako matujúcu zónu a1-a4-h4-h1. Čiže:
1. Vb4! Kc3 2. Vh4 Kráľ je definitívne odrezaný po 4. rade. Nastáva fáza približovania kráľom: Kd3 3. Kf2 Kd2 4. Vh3 Kd1 5. Ke3 Kc2 6. Ke2 Kc1 7. Kd3 Kb2 8. Kd2 Kb1 9. Kc3 Ka1 (9. .. Ka2 10. Vh1!) 10. Kb3 Kb1 11. Vh1 mat.

Plán matovania:

  1. Odrezanie súperovho kráľa do matujúcej zóny
  2. Priblíženie sa kráľom
  3. Vynútenie vstupu do opozície s nasledujúcim matom