Vysvetlivky

Legenda:

  KP. Kritické pole
 ABP. Absolútne bezpečné pole. Remíza bez ohľadu na to, kto je na ťahu
  RBP. Relatívne bezpečné pole. Remíza, ak je na ťahu slabšia strana (kráľ vstupuje na ABP)
  PZ. Vyznačenie prehrávajúcej zóny bez ohľadu na to, kto je na ťahu
  Víťazný manéver