Pozície typu A. Kráľ pred pešiakom (na a8)

Krajný pešiak je najslabší zo všetkých pešiakov. Vyplýva to z vlastností šachovnice. Jeho nevýhody (slabosti) môžeme zahrnúť do tých bodov:
 • neposkytuje svojmu kráľovi úkryt (niet ho).
 • v prípade krajného pešiaka kráľ slabšej strany nemusí obsadiť pole premeny pešiaka (tak dôležitá zásada pri ostatných pešiakoch), aby koncovku mohol zremizovať.
 • ak stojí kráľ slabšej strany na poli premeny, k udržaniu remízy stačí stiahnuť svoju vežu na základnú radu.
 • veľkou výhodou slabšej strany je i možnosť výmeny veže, a to i v takých prípadoch, ktoré pri nevežových pešiakoch viedli k prehre.
Z mnohých hľadisiek je hodnotenie tohto typu koncoviek pomerne jednoduché, pretože väčšina je buď vyhraná alebo remízová. Napriek zdanlivo jasným záverom, nutná je podrobná znalosť, pretože krajný pešiak sa svojou povahou podstatne líši od nevežových pešiakov.

Metodicky účelné je delenie pozícií podľa postavenia figúr silnejšej strany:
 • a) Biely kráľ je pred pešiakom (na a8)
 • b) Biela veža je pred pešiakom (na a8)
 • c) Biela veža je za pešiakom
 • d) Biela veža kryje pešiaka zo strany
 • e) Iné situácie
a) Biely kráľ je pred pešiakom (na a8)
dg001-0 dg001-1 dg001-2

Základnou podmienkou remízy pri nevežových pešiakoch je obsadenie poľa premeny kráľom.

Pri vežovom pešiakovi je situácia oveľa priaznivejšia. Remízou sa končia nielen pozície:
 • ak kráľ slabšej strany obsadí pole premeny.
 • ale aj niektoré pozície, ak pole premeny obsadí kráľ silnejšej strany.Kritická pozícia je na dg001-1.
Dg001-0: Aby biely mohol zvíťaziť, musí zabezpečiť svojmu kráľovi cestu spod pešiaka. Ako to však dosiahnúť ? Ak zapojí do tejto úlohy svoju vežu, funkciu veže stihne prebrať súperov kráľ - presunom na pole c7. Začíname chápať dôležitosť postavenia čierneho kráľa na predposlednej rade.

Dg001-1: Veža silnejšej strany síce obsadila dôležitý b-stĺpec, ale nemôže zaistiť výstupné pole pre svojho kráľa (súperov kráľ stojí na c7 veľmi dobre). Dosiahnutie postavenia dg001-1 určuje výsledok v nasledujúcich dg. Rozhoduje totiž tá okolnosť, či kráľ silnejšej strany dokáže opustiť pole premeny.

Dg001-2: Finálna pozícia. Biely na ťahu nevie zosilniť svoje postavenie. Akonáhle opustí vežou b- stĺpec, čierny ho obsadí. Ak opustí vežou 8. radu, čierny ju donúti po šachu vrátiť sa späť. Remíza.

Urobme si rekapituláciu dg001-0.
Biely kráľ je pod pešiakom, čierna veža ho blokuje v pohybe (sú určujúcou črtou pozície - pozície typu A). Druhý pár figúr (biela veža - čierny kráľ) a ich vzájomné postavenie určuje výsledok koncovky.
  
Legenda:

= KP. Kritické pole. Ak stojí kráľ slabšej strany na tomto poli v okamihu prevodu bielej veže na b8, je remíza
= ABP. Absolútne bezpečné pole. Remíza bez ohľadu na to, kto je na ťahu.
= RBP. Relatívne bezpečné pole. Remíza, ak je na ťahu slabšia strana (kráľ vstupuje na ABP).
= PZ. Vyznačenie prehrávajúcej zóny bez ohľadu na to, kto je na ťahu.
Víťazný manéver bielej veže.

Téma pozícií typu A je týmto po strategickej stránke prakticky vyčerpaná. Ostáva nám len jej praktické precvičenie.
V nasledujúcej časti sa hneď v úvode nachádzajú diagramy. Pri ich riešení sa snažme najprv určiť výsledok podľa vonkajších znakov a odôvodniť výsledok koncovky pri rôznych pokračovaniach. (Nezabúdajme, že v budúcnosti budeme hrať proti hráčom, ktorým nemusí byť tento typ koncovky známy).