Kráľ+veža proti kráľovi a pešiakovi na 2 rade.

Tento typ koncovky je spravidla pre stranu s vežou minimálne remízový. Výnimku (prehru) tvoria prípady, ak veža nemôže bezpečne ovládnuť pole premeny.
 1. Postavenia typu A: Pešiak nie je podporovaný kráľom. Týmito postaveniami sa nebudeme zaoberať, sú jasne vyhrané. Veža pešiaka získa a pozícia prechádza do koncovky kráľ+veža proti kráľovi

 2. Postavenia typu B: Pešiak je podporovaný kráľom, veža môže kontrolovať pole premeny. Tieto pozície sú pre stranu s vežou minimálne remízové. Hranica výhry a remízy bude náplňou tohto pojednávania

 3. Postavenia typu C: Pešiak je podporovaný kráľom, veža nemôže kontrolovať pole premeny. Tieto prípady sú svetlými výnimkami . Biely napriek prevahy veže nedokáže zabrániť premene pešiaka.

Postavenia typu B: Pešiak na druhej rade je podporovaný kráľom

Pre tieto koncovky je rozhodujúci fakt, ako ďaleko sa nachádza kráľ silnejšej strany. Niektoré polia na diagramoch budú vyznačené farebne a to:

 • Na kmeňových diagramoch dgxxx je zelenou farbou vyznačená absolútna zóna kráľa (Bez ohľadu na to, kto je ťahu, je výsledkom výhra). Žltou farbou je vyznačená relatívna zóna kráľa (Ak je na ťahu biely, vyhráva. Ak čierny, je remíza).

 • Na variantovývh diagramoch dgxxx-y/tieto diagramy vychádzajú z diagramov dgxxx / sú polia vyznačené:
  • žltou farbou, polia vyhrávajúce, ak je veža na ťahu
  • polia bez vyznačenia, polia remízové
  • červenou farbou, polia prehrávajúce

Pešiak na druhej rade. Kráľ pod pešiakom. (dg001-dg004)
   
fen: 8/7R/8/8/1K6/8/p7/k7 w - - 0 1     fen: 8/7R/8/8/1K6/8/1p6/1k6 w - - 0 1  fen: 8/7R/8/8/2K5/8/2p5/2k5 w - - 0 1   fen: 8/7R/8/8/3K4/8/3p4/3k4 w - - 0 1

dg 001
Hodnotenie "a" pešiaka nebýva často lichotivé. Ale týka sa to pešiaka v prevahe, nie v obrane.
Na diagrame dg001 je vyznačená relatívna (žltou farbou) a absolútna zóna (zelenou farbou) výhry. Biela veža môže stáť kdekoľvek. Zónu výhry označíme ako súčet polí absolútnej a relatívnej zóny, čiže: (3+7).
Po presunutí kráľa na zelené políčka vznikajú pozície uvedené na diagramoch nižšie.

Varianty k diagramu dg001(1-3)

Čierny je na ťahu.
Možné pokračovanie:
 • 1...Kb1 2. Vh1+ s výhrou pešiaka.
 • 1...Kb1 2. Vh1 mat.
 • 1...Kb1 2. Vh1 mat. Takýto scenár majú prakticky všetky umiestnenia veže na stĺpcoch d až h.
   
  fen: 8/7R/8/8/8/K7/p7/k7 b - - 0 1    fen: 8/7R/8/8/8/1K6/p7/k7 b - - 0 1   fen: 8/7R/8/8/8/2K5/p7/k7 b - - 0 1


dg 002
Zóna výhry sa rapídne rozrástla (4+9). Ak biely na ťahu môže kráľom vstúpiť do výhernej zóny, jeho veža môže stáť kdekoľvek v zóne a4-a8-h8-h4. Z nej totiž môže dať súčasne šach po stĺpci i rade súčasne (podľa potreby). Jedine pole a3 je pre bieleho tragické. (dg002-1).

Varianty k diagramu dg002(1-3)

Čierny je na ťahu.

 
fen: 8/7R/8/8/8/1K6/1p6/1k6 b - - 0 1     fen: 8/7R/8/8/8/2K5/1p6/1k6 b - - 0 1  fen: 8/7R/8/8/8/8/1p2K3/2k5 w - - 0 1  


Polia absolútnej výhry b3-c3 sú jasné z predošlého výkladu. Aké úlohy zohrávajú polia d1-d2 ? Pozrime si dg002-3.

dg002-3: Biely kráľ stojí na d2 (alebo d1) veľmi dobre. Bráni totiž vystúpiť súperovmu kráľovi na c- stĺpec).
1...Ka2 2. Va7+ Kb3 3. Vb7+ Nie šach, ale obsadenie stĺpca premeny je rozhodujúce! Ka2 4. Kc2 so ziskom pešiaka. 1:0.

dg 003
Zóna výhry narástla (6+10). Podstatným spôsobom vstupuje do hry postavenie bielej veže.

Varianty k diagramu dg003(1-6)

Čierny je na ťahu.

 
fen: 8/7R/8/8/8/8/2p5/K1k5 b - - 0 1     fen: 8/7R/8/8/8/8/K1p5/2k5 b - - 0 1  fen: 8/7R/8/8/8/2K5/2p5/2k5 b - - 0 1  


 
fen: 8/7R/8/8/8/3K4/2p5/2k5 b - - 0 1     fen: 8/7R/8/8/8/8/2p1K3/2k5 b - - 0 1  fen: 8/7R/8/8/8/8/2p5/2k1K3 b - - 0 1  


dg003-1: Výhernú zónu postavenia veže znázorňujú žlté polia - je veľmi vysoká. Pole e3 je ako jediné prehrávajúce. Pozrime si možné pokračovanie: 1. .. Kd2 Po tomto ťahu vedú k cieľu dve cesty:

a) 2. Vd7+ Kc1 3. Vc7 Kd2 4. Kb2 so ziskom pešiaka.
b) 2. Vh2+ Kd1 3.Vh1+ Kd2 4. Kb2 so ziskom pešiaka. 1: 0.


dg 004
Zóna výhry (6+13) . Podstatným spôsobom vstupuje do hry postavenie bielej veže

Varianty k diagramu dg004(1-6)

Čierny je na ťahu.

 
fen: 8/7R/8/8/8/8/3p4/1K1k4 b - - 0 1     fen: 8/7R/8/8/8/8/1K1p4/3k4 b - - 0 1  fen: 8/7R/8/8/8/3K4/3p4/3k4 b - - 0 1  


 
fen: 8/7R/8/8/8/4K3/3p4/3k4 b - - 0 1     fen: 8/7R/8/8/8/8/3p1K2/3k4 b - - 0 1  fen: 8/7R/8/8/8/8/3p4/3k1K2 b - - 0 1